Dashbords (oversikt)

Er du logget inn i Office 365 portalen vil du bli tatt direkte til valgte dashbord. Om ikke, så må du, etter valgt dashbord, klikke på logg inn, og deretter logge inn med ditt brukernavn (brukernavn001@egms.no)