Bruk Power BI

Hvordan lese og hente ut Høyskolens data fra delte rapporter/dashbords i Power BI

Learn More
Koble data sammen

Hvordan koble seg til ulike kildedata, og behandle dataene i Power BI Desktop

Learn More
Lag rapporter

Hvordan lage egne rapporter og publisere og dele disse

Learn More
Lag dashbords

Hvordan lage egne dashbords og publisere og dele disse

Learn More

Søk etter hjelp her