Bruk Power BI

Hvordan lese og hente ut Høyskolens data fra delte rapporter/dashbords i Power BI

Koble data sammen

Hvordan koble seg til ulike kildedata, og behandle dataene i Power BI Desktop

Lag rapporter

Hvordan lage egne rapporter og publisere og dele disse

Lag dashbords

Hvordan lage egne dashbords og publisere og dele disse