Bruk Power BI

Hvordan lese og hente ut Høyskolens data fra delte rapporter/dashbords i Power BI

Lær mer
Koble data sammen

Hvordan koble seg til ulike kildedata, og behandle dataene i Power BI Desktop

Lær mer
Lag rapporter

Hvordan lage egne rapporter og publisere og dele disse

Lær mer
Lag dashbords

Hvordan lage egne dashbords og publisere og dele disse

Lær mer