Bruke Power BI på Kristiania

Du logger inn i Power BI Appservice fra pc eller mac her. Fra Android eller iPhone/iPad, last ned appen først, se meny over «Last ned». (NB, du skal ikke å laste ned Power BI Desktop for å lese rapporter. Desktopversjonen brukes kun når du skal lage egne rapporter og dashbords). Innloggingen er den samme som til alle andre digitale tjenester, benytt formen: brukernavn001@egms.no. Du finner også igjen Power BI appen i menyen på intranett og i din office365-portal. Her er det også lenker til denne siden. Power BIs interne hjelpesider tar deg også hit. Har du allerede logget inn i Office365 er du også automatisk logget inn i Power BI.

Startsiden ser slik ut, og her vi du finne dine favoritter, samt aktuelle dashbords og rapporter/apper som er aktuelle og anbefalte. Alle ansatte er omfattet av en premiumlisens, som gir alle har tilgang til å lese. Dersom du i tillegg behøver en PRO-lisens (for å lage egne rapporter og dele) kan du kontakte PowerBI teamet.

Startsiden

I menyen «delt med meg», eller i menyen Apper (her finner du den integrerte appen «HK-Dashbord»), finner du alt som er delt med deg, og tallene oppdaterer seg daglig automatisk hver 4. time fra klokken 07.30 . (se øverst for siste oppdateringstid). Du kan også søke øverst til høyre etter aktuelt dashbord du leter etter. F eks kan du søke etter «søkere» eller «studenter», og alle dashbord som inneholder disse ordene vil dukke opp. Vi vil anbefale deg å bruke HK-Dashbord appen, som er en samling av alle aktuelle rapporter under en enkel navigasjon.

Oversikt over installerte Apper
Fra HK-Dashbord APPen. Her har du et samlet dashbord først. Du kan navigere deg til de ulike rapportene i appens venstremeny
Fra HK Dashbord APPen, her valgt studentdata fra DBH. Du kan mouseover alle grafer og visualiseringer for å se detaljer. Du kan også høyreklikke ved hver graf for å drille ned til neste nivå.
Delt med meg. Her kan du søke etter det du leter etter øverst til høyre

De ulike dashbordene inneholder flere vinduer. Når du har åpnet et dashbord kan du alltid klikke øverst til venstre i det aktuelle dashbordvindu for å åpne den detaljerte rapporten bak. Legg merke til at det da finnes flere sider i rapportene du åpner. Høyreklikk på de ulike grafene eller dimensjonene for å «drille» ned til detaljert visning. Alle tallene følger den dimensjonen du har aktivert, og vil bli husket på tvers av alle enhetene dine. Fargekodene er RØD (under 90% måloppnåelse), GUL (mellom 90 og 100% måloppnåelse) og GRØNN (bedre enn 100% måloppnåelse). Alle rapportene kan også eksporteres til ferdige powerpoint-presentasjoner (via fil og eksporter) og excel. (via «…» i aktiv flis og eksporter). Er ikke rapporten oppdatert, kan det skyldes caching. Trykk da oppdater i rapporten.

Hvordan deling i PowerBI fungerer. En App kan bestå av ulike dashbords som igjen er koblet til ulike rapporter som har ulike datakilder. Når du ser på et dashbord, ser du på et «vindu» av rapporten. Du kan åpne dashbordets vindu ved å klikke øverst i det. Da kommer du til den tilhørende rapporten bak.

Hvordan åpne rapporten fra et dashbord


Eksporter rapporten til ulike formater via Fil.

Du har også flere valgmuligheter i rapportenes meny. Blant annet kan du få innsikt og la PowerBI automatisk analysere viktige funn i rapporten ved å trykke Få innsikt.

Eksporter aktuell data i aktiv flis (…) til Excel. (Velg eksporter data)

Bruk av ekstra filtre i rapporten

Hver rapport har også ekstra filtre, som du finner helt til høyre i Power BI. Klikk på dette, og de ulike dimensjonene/attributtene som er tilgjengelige i rapporten kommer frem. Filtrer enten på sidenivå (kun aktiv side), eller på rapportnivå (gjeldende for hele rapporten, med alle sider)

Har du filtrert deg bort?

Husk at du alltid kan komme tilbake til standard ved å trykke på «Tilbakestill til standard» i rapporten

Dashbords for Høyskolen Kristiania

Interne videoveiledninger (krever innlogging med Feide)

Du finner også en generell intern presentasjon av verktøyet her, og en mer spesifikk presentasjon av søkertall her. Hvordan du lager egne rapporter finner du her

Du finner denne veiledningen igjen i Power BI, ved å trykke på ? øverst til høyre i Power BI, og velge «Lær» eller «Få hjelp»

Du finner også flere relevante brukerveiledninger fra Microsoft her

Last ned Power BI appen til iPhone eller iPad her eller til Android (google play) her. Da har du alle tall tilgjengelig fra din mobile enhet, og du finner igjen alle dashbordene med dine innstillinger gjort fra andre enheter under menyen «delt med meg».